หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 117 90 87.38% 10 9.71% 2 1.94% 1 0.97% 103
2 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 98 75 90.36% 7 8.43% 0 0% 1 1.2% 83
3 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 91 65 87.84% 7 9.46% 2 2.7% 0 0% 74
4 โรงเรียนพังเคนพิทยา 90 65 82.28% 5 6.33% 8 10.13% 1 1.27% 79
5 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 95 63 77.78% 10 12.35% 7 8.64% 1 1.23% 81
6 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 73 37 64.91% 13 22.81% 4 7.02% 3 5.26% 57
7 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 61 31 62% 9 18% 5 10% 5 10% 50
8 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 59 29 56.86% 6 11.76% 10 19.61% 6 11.76% 51
9 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 38 29 82.86% 4 11.43% 1 2.86% 1 2.86% 35
10 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 48 27 62.79% 4 9.3% 7 16.28% 5 11.63% 43
11 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 64 24 48.98% 17 34.69% 5 10.2% 3 6.12% 49
12 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 60 23 50% 10 21.74% 8 17.39% 5 10.87% 46
13 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 50 14 37.84% 14 37.84% 4 10.81% 5 13.51% 37
14 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 47 14 38.89% 9 25% 9 25% 4 11.11% 36
15 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 41 14 41.18% 9 26.47% 6 17.65% 5 14.71% 34
16 โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา บ้านดอนโด่ 16 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
17 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 24 6 30% 5 25% 3 15% 6 30% 20
18 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 18 2 14.29% 3 21.43% 6 42.86% 3 21.43% 14
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 29 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ชื่อ นายกิตติชัย อรจุล เบอร์โทร 0867207540 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]