หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคารชั้วคราวห้องที่ 1 ชั้น 1 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ภาคเช้า
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคารชั้วคราวห้องที่ 1 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00 ภาคบ่าย
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคารชั่วคราวห้องที่ 2 ชั้น ม.1-3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ภาคเช้า
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคารชั่วคราวห้องที่ 2 ชั้น ม.4-6 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00 ภาคบ่าย
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคารชั่วคราวห้องที่ 4 ชั้น ม.1-3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ภาคเช้า
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคารชั่วคราวห้องที่ 3 ชั้น ม.4-6 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00 ภาคบ่าย
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคารชั่วคราวห้องที่ 4 ชั้น ม.1-3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ภาคเช้า
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคารชั่วคราวห้องที่ 4 ชั้น ม.4-6 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00 ภาคบ่าย
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคารชั่วคราวห้องที่ 5 ชั้น ม.1-3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ภาคเช้า
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคารชั่วคราวห้องที่ 6 ชั้น ม.1-3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ภาคเช้า
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคารชั่วคราวห้องที่ 6 ชั้น ม.4-6 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00 ภาคบ่าย
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงจอดรถหน้าห้องวิชาการ ชั้น ม.1-3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ภาคเช้า
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงจอดรถหน้าห้องวิชาการ ชั้น ม.4-6 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00 ภาคบ่าย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0864668014) Email: Adithep_th@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]