หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลา ตึก 3 ชั้น 2 ห้อง 313 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลา 3 ชั้น 2 ห้อง 322 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลา 3 ชั้น 2 ห้อง 312 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลา 3 ชั้น 2 ห้อง 312 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลา 3 ชั้น 2 ห้อง 316 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลา 3 ชั้น 2 ห้อง 316 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลา 3 ชั้น 3 ห้อง 321 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลา 3 ชั้น 2 ห้อง 317 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลา 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลา 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลา 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโรงเรียนในฝัน 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลา 3 ชั้น 2 ห้อง 314 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลา 3 ชั้น 2 ห้อง 314 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลา 3 ชั้น 2 ห้อง 315 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลา 3 ชั้น 2 ห้อง 315 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลา 3 ชั้น 2 ห้อง 318 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลา 3 ชั้น 2 ห้อง 318 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0864668014) Email: Adithep_th@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]