หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 121 97 86.61% 6 5.36% 5 4.46% 4 3.57% 112
2 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 72 56 81.16% 6 8.7% 4 5.8% 3 4.35% 69
3 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 74 44 74.58% 8 13.56% 4 6.78% 3 5.08% 59
4 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 71 40 67.8% 9 15.25% 7 11.86% 3 5.08% 59
5 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 70 40 83.33% 4 8.33% 2 4.17% 2 4.17% 48
6 โรงเรียนอ่างศิลา 56 34 66.67% 10 19.61% 4 7.84% 3 5.88% 51
7 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 50 19 51.35% 8 21.62% 5 13.51% 5 13.51% 37
8 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 37 18 62.07% 4 13.79% 2 6.9% 5 17.24% 29
9 โรงเรียนศรีแสงธรรม 22 10 58.82% 2 11.76% 3 17.65% 2 11.76% 17
10 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 16 9 64.29% 0 0% 1 7.14% 4 28.57% 14
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0864668014) Email: Adithep_th@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]