หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนวิจิตราพิทยา (นางสาวสุพัตรา จันทรักษ์ 0837271373 นางกมลวรรร ศรีมันตะ 0857649099 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]