หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   6 พ.ย. 2557   7 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนวิจิตราพิทยา (นางสาวสุพัตรา จันทรักษ์ 0837271373 นางกมลวรรร ศรีมันตะ 0857649099 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]