หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเดชอุดม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5303 9 ต.ค. 2557 13.00 - 14.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5301 9 ต.ค. 2557 13.00 - 14.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5401 8 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5402 8 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5306 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5306 8 ต.ค. 2557 13.00 - 15.00
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5306 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5306 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5403 8 ต.ค. 2557 09.00-10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5305 8 ต.ค. 2557 10.00 - 11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขต 6 (โรงเรียนเดชอุดม สพม.29)
ผู้ดูแลระบบ นางณฐวรรษ์ ไสว0897181871
ผู้ประสานงาน นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ 0812654277
center นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม 0914725749
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]