หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเดชอุดม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5203 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5204 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5405 8 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 5405 9 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5405 8 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5405 9 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5201 8 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5201 9 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5206 8 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5206 9 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขต 6 (โรงเรียนเดชอุดม สพม.29)
ผู้ดูแลระบบ นางณฐวรรษ์ ไสว0897181871
ผู้ประสานงาน นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ 0812654277
center นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม 0914725749
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]