หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเดชอุดม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง SEAR 2 8 ต.ค. 2557 10.00 - 16.30
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง SEAR 1 8 ต.ค. 2557 10.00 - 16.30
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3308 8 ต.ค. 2557 10.00 - 12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3308 8 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง SEAR 1 9 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง SEAR 1 9 ต.ค. 2557 10.30 - 12.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3201 8 ต.ค. 2557 10.00 - 16.30
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3106 8 ต.ค. 2557 10.00 - 16.30
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศน์ 1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศน์ 2 10 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3308 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3308 10 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง SEAR 2 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง SEAR 2 10 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง SEAR 2 9 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3308 9 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขต 6 (โรงเรียนเดชอุดม สพม.29)
ผู้ดูแลระบบ นางณฐวรรษ์ ไสว0897181871
ผู้ประสานงาน นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ 0812654277
center นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม 0914725749
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]