หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนาจะหลวย 136 116 87.88% 8 6.06% 4 3.03% 4 3.03% 132
2 โรงเรียนเดชอุดม 146 112 82.96% 20 14.81% 2 1.48% 1 0.74% 135
3 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 121 81 75.7% 18 16.82% 5 4.67% 3 2.8% 107
4 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 99 61 73.49% 18 21.69% 1 1.2% 3 3.61% 83
5 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 82 60 77.92% 7 9.09% 4 5.19% 6 7.79% 77
6 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 97 57 67.06% 14 16.47% 7 8.24% 7 8.24% 85
7 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 60 36 73.47% 6 12.24% 2 4.08% 5 10.2% 49
8 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 69 33 64.71% 9 17.65% 4 7.84% 5 9.8% 51
9 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 64 30 58.82% 5 9.8% 9 17.65% 7 13.73% 51
10 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 61 27 61.36% 4 9.09% 6 13.64% 7 15.91% 44
11 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 62 27 65.85% 3 7.32% 4 9.76% 7 17.07% 41
12 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 44 21 63.64% 1 3.03% 8 24.24% 3 9.09% 33
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 40 20 51.28% 6 15.38% 8 20.51% 5 12.82% 39
14 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 55 19 43.18% 6 13.64% 9 20.45% 10 22.73% 44
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขต 6 (โรงเรียนเดชอุดม สพม.29)
ผู้ดูแลระบบ นางณฐวรรษ์ ไสว0897181871
ผู้ประสานงาน นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ 0812654277
center นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม 0914725749
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]