หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 40 72 55
2 014 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 64 110 86
3 002 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 61 144 80
4 007 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 55 122 88
5 006 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 97 215 150
6 005 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 82 151 111
7 008 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 69 153 111
8 009 โรงเรียนนาจะหลวย 136 277 199
9 011 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 44 85 62
10 010 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 60 94 78
11 012 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 99 255 165
12 013 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 121 318 196
13 003 โรงเรียนเดชอุดม 146 440 233
14 004 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 62 123 78
รวม 1136 2559 1692
4251

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขต 6 (โรงเรียนเดชอุดม สพม.29)
ผู้ดูแลระบบ นางณฐวรรษ์ ไสว0897181871
ผู้ประสานงาน นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ 0812654277
center นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม 0914725749
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]