หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ..............................................
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1209 6 ต.ค. 2557 09.00-10.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1209 7 ต.ค. 2557 09.00-10.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1210 6 ต.ค. 2557 09.00-10.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1210 7 ต.ค. 2557 09.00-10.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1212 (ห้องเก็บตัว 1211) 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว 1211 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1101 (ห้องเก็บตัว 1102) 7 ต.ค. 2557 09.00-10.30 ห้องเก็บตัว 1102 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1215 (ห้องเก็บตัว 1214) 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว 1214 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1215 (ห้องเก็บตัว 1214) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว 1214 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1208 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1208 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]