หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ..............................................
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2202 6 ต.ค. 2557 09.00-15.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2202 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2306 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2306 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2206 6 ต.ค. 2557 09.00-15.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2206 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 6 ต.ค. 2557 09.00-15.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2106 6 ต.ค. 2557 09.00-15.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2106 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2305 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 2 ชั้น 1 ห้อง 2101 6 ต.ค. 2557 09.00-15.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2101 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2303 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 5 (ห้องโสตฯ) ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 5 (ห้องโสตฯ) ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]