หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 79 60 78.95% 11 14.47% 3 3.95% 2 2.63% 76
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 81 51 79.69% 8 12.5% 1 1.56% 4 6.25% 64
3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 85 44 57.14% 13 16.88% 5 6.49% 15 19.48% 77
4 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 68 37 60.66% 8 13.11% 6 9.84% 10 16.39% 61
5 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 65 33 61.11% 10 18.52% 5 9.26% 6 11.11% 54
6 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 52 31 63.27% 10 20.41% 4 8.16% 4 8.16% 49
7 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 47 30 66.67% 11 24.44% 0 0% 4 8.89% 45
8 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 40 27 75% 4 11.11% 1 2.78% 4 11.11% 36
9 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 61 26 45.61% 20 35.09% 5 8.77% 6 10.53% 57
10 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 69 25 39.06% 15 23.44% 13 20.31% 11 17.19% 64
11 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 53 23 46.94% 11 22.45% 5 10.2% 10 20.41% 49
12 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 52 16 40% 11 27.5% 4 10% 9 22.5% 40
13 โรงเรียนราชินูทิศ 2 26 16 66.67% 6 25% 1 4.17% 1 4.17% 24
14 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 43 15 38.46% 7 17.95% 5 12.82% 12 30.77% 39
15 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 38 15 55.56% 2 7.41% 4 14.81% 6 22.22% 27
16 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 23 14 60.87% 4 17.39% 2 8.7% 3 13.04% 23
17 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 21 13 72.22% 3 16.67% 2 11.11% 0 0% 18
18 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 24 10 45.45% 5 22.73% 1 4.55% 6 27.27% 22
19 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม 23 9 45% 4 20% 2 10% 5 25% 20
20 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 27 9 37.5% 4 16.67% 1 4.17% 10 41.67% 24
21 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 25 9 40.91% 2 9.09% 6 27.27% 5 22.73% 22
22 โรงเรียนเทศบาล 6 22 9 40.91% 2 9.09% 4 18.18% 7 31.82% 22
23 โรงเรียนเทศบาล 7 21 7 41.18% 4 23.53% 0 0% 6 35.29% 17
24 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 21 7 38.89% 2 11.11% 3 16.67% 6 33.33% 18
25 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 19 6 40% 3 20% 0 0% 6 40% 15
26 โรงเรียนเทศบาล 3 14 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 5 45.45% 11
27 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 26 3 13.64% 6 27.27% 2 9.09% 11 50% 22
28 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 12 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
29 โรงเรียนอุดรวิทยา 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
30 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 17 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 7 53.85% 13
31 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 14 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 6 46.15% 13
32 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
33 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
34 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
35 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 11 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 11
36 โรงเรียนพัฒนาปัญญา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]