สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีราชินูทิศ 39 16 8 63 60 11 3 2 74
2 อุดรพิทยานุกูล 26 10 14 50 51 8 1 4 60
3 บ้านหมากแข้ง 15 17 14 46 44 13 5 15 62
4 เพ็ญพิทยาคม 15 7 6 28 26 20 5 6 51
5 เซนต์เมรี่ 9 14 8 31 31 10 4 4 45
6 อุดรพัฒนาการ 9 6 7 22 27 4 1 4 32
7 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 9 5 13 27 33 10 5 6 48
8 ราชินูทิศ 2 7 4 1 12 16 6 1 1 23
9 สุมเส้าพิทยาคาร 6 14 4 24 37 8 6 10 51
10 ดอนบอสโกวิทยา 6 2 5 13 14 4 2 3 20
11 โนนสูงพิทยาคาร 5 10 8 23 30 11 0 4 41
12 หนองวัวซอพิทยาคม 5 4 5 14 25 15 13 11 53
13 สามพร้าววิทยา 5 3 0 8 13 3 2 0 18
14 ประจักษ์ศิลปาคาร 4 8 3 15 23 11 5 10 39
15 ธาตุโพนทองวิทยาคม 3 3 5 11 15 2 4 6 21
16 หนองยางชุมพิทยาคม 3 3 3 9 9 2 6 5 17
17 สร้างคอมวิทยา 3 2 5 10 16 11 4 9 31
18 เทศบาล 6 2 3 4 9 9 2 4 7 15
19 มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 2 2 1 5 10 5 1 6 16
20 อุดรธานีพิทยาคม 2 0 1 3 3 1 1 0 5
21 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 2 0 0 2 7 2 3 6 12
22 อุดรพิทยานุกูล 2 2 0 0 2 3 3 0 7 6
23 จอมศรีพิทยาคาร 1 7 1 9 15 7 5 12 27
24 เทศบาล 3 1 2 0 3 4 1 1 5 6
25 เทศบาล 7 1 1 2 4 7 4 0 6 11
26 อุดรวิทยา 1 0 2 3 3 3 1 1 7
27 อุดรธรรมานุสรณ์ 0 5 1 6 9 4 1 10 14
28 เทพนุสรณ์ 0 2 1 3 3 6 2 11 11
29 เชียงพังพัฒนวิช 0 1 0 1 3 4 2 2 9
30 มารีย์พิทักษ์อุดรธานี 0 1 0 1 3 2 2 6 7
31 นิคมสงเคราะห์วิทยา 0 1 0 1 2 1 1 2 4
32 อุดรพัฒนศึกษา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
33 เชียงหวางพิทยาคาร 0 0 1 1 6 3 0 6 9
34 พิชญบัณฑิต 2 0 0 1 1 1 4 2 4 7
35 พัฒนาปัญญา 0 0 1 1 0 1 0 2 1
36 แสงอร่ามพิทยาคม 0 0 0 0 9 4 2 5 15
รวม 183 154 125 462 569 207 96 198 872