หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกุมภวาปี 126 93 85.32% 10 9.17% 4 3.67% 2 1.83% 109
2 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 111 91 87.5% 8 7.69% 3 2.88% 2 1.92% 104
3 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 99 72 80% 7 7.78% 5 5.56% 6 6.67% 90
4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 73 44 68.75% 8 12.5% 4 6.25% 8 12.5% 64
5 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 79 41 67.21% 6 9.84% 8 13.11% 6 9.84% 61
6 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 70 33 57.89% 11 19.3% 5 8.77% 8 14.04% 57
7 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 43 27 75% 3 8.33% 3 8.33% 3 8.33% 36
8 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 57 24 48.98% 13 26.53% 5 10.2% 7 14.29% 49
9 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 52 23 53.49% 7 16.28% 9 20.93% 4 9.3% 43
10 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 38 20 62.5% 5 15.63% 4 12.5% 3 9.38% 32
11 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 33 19 65.52% 5 17.24% 4 13.79% 1 3.45% 29
12 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 43 17 50% 7 20.59% 4 11.76% 6 17.65% 34
13 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 32 16 57.14% 2 7.14% 5 17.86% 5 17.86% 28
14 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 38 14 51.85% 8 29.63% 4 14.81% 1 3.7% 27
15 โรงเรียนคำยางพิทยา 21 12 63.16% 1 5.26% 3 15.79% 3 15.79% 19
16 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 23 11 55% 2 10% 4 20% 3 15% 20
17 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 39 10 34.48% 7 24.14% 7 24.14% 5 17.24% 29
18 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 31 10 43.48% 7 30.43% 3 13.04% 3 13.04% 23
19 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 34 10 47.62% 4 19.05% 4 19.05% 3 14.29% 21
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]