สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นายจักรกฤษ  ศรีเคนา
 
1. นางสาวนาฏยา  อะเวรา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญเพศ
2. เด็กหญิงณัฐพร  แวงคำ
3. เด็กหญิงดุสิตา  ชาวประมง
 
1. นางสาวชณิดา  ทัศนิยม
2. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์สีโคตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.17 ทองแดง 12 1. นางสาวปภัสสร  ชาตาสุข
2. นางสาวรัตติกาล  กาญจนเภตตานันท์
3. นายอัครพล  โชติมนทิน
 
1. นางพวงพยอม  บุญพิคำ
2. นายสำเริง  อินทิจักร์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. นางสาววิลัยลักษณ์  จักสิน
2. นางสาวเนตรชนก  ปัจฉา
 
1. นางสาวศิวาพร  นามบุตร
2. นายสถิตพงษ์  บุญพิคำ