สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 5 1. นางสาวเกศสุดา  ศรีสุข
 
1. นายกฤษณะ  อิ่มเจือ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43.34 เข้าร่วม 8 1. นายกำพล  สุริเยศ
2. เด็กชายนธี  ทาสะโก
 
1. นางสาวนพวรรณ  วินทะไชย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรนาฏ  รากวงศ์
 
1. นางสาวยุวดี  จันทรมณี