สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 2 เข้าร่วม 11 1. นางสาววราภรณ์  จำปี
 
1. นายวชิรวิทย์  คำตา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 49.74 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีนครดี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  หมวดชาลี
 
1. นายจักรี  ราโชมาศ