สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจินดาวรรณ  สุดดี
2. นายทวีศักดิ์  นงค์พิลา
 
1. นางปราณี  เหมือนสีเลา
2. นายสายทอง  สะอาด