สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.7 เงิน 5 1. นายทวีวัธ  ประมูลจักโก
2. นางสาวอนุสา  บุตรทุม
3. นางสาวเมธินี  เนตถา
 
1. นางปุณยนุช  พัฒมี
2. นางสาวปัญชลิกา  ไชยเชษฐ์