สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวศิริรัตน์  สัตตะโส
2. นางสาวหยกนภา  ทิพโชติ
3. นายไพสิฐ  รัดสวนจิก
 
1. นางสาวพิชญา  แก้ววันทา
2. นายยุทธนา  เกียรติสาร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงธันวาทิพย์  กองแสน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทราช
3. เด็กหญิงเรณุกา  พันธุระศรี
 
1. นางสาวเนตรนภา  กะลาม
2. นายอนัตตา  แก้วศิริ