หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง ห้อง 501 ห้องประชุมไอ่คำ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง ห้อง 501 ห้องประชุมไอ่คำ 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง 501 ห้องประชุมไอ่คำ 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง 501 ห้องประชุมไอ่คำ 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง 501 ห้องประชุมไอ่คำ 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง 501 ห้องประชุมไอ่คำ 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 228 ห้องพุทธศาสตร์ 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 228 ห้องพุทธศาสตร์ 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หน้าอาคาร5 ห้อง อาคารธรรมสถาน 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]