หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองหานวิทยา 107 84 85.71% 11 11.22% 3 3.06% 0 0% 98
2 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 100 71 79.78% 13 14.61% 4 4.49% 1 1.12% 89
3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 75 46 67.65% 15 22.06% 5 7.35% 2 2.94% 68
4 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 60 36 62.07% 7 12.07% 13 22.41% 2 3.45% 58
5 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 59 34 62.96% 8 14.81% 6 11.11% 6 11.11% 54
6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 57 31 63.27% 10 20.41% 2 4.08% 6 12.24% 49
7 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 80 26 47.27% 17 30.91% 8 14.55% 4 7.27% 55
8 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 49 26 59.09% 11 25% 4 9.09% 3 6.82% 44
9 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 45 25 62.5% 7 17.5% 2 5% 6 15% 40
10 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 46 22 52.38% 8 19.05% 2 4.76% 10 23.81% 42
11 โรงเรียนไชยวานวิทยา 54 21 46.67% 11 24.44% 5 11.11% 8 17.78% 45
12 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 42 18 58.06% 6 19.35% 4 12.9% 3 9.68% 31
13 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 44 17 47.22% 8 22.22% 6 16.67% 5 13.89% 36
14 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 47 15 37.5% 9 22.5% 7 17.5% 9 22.5% 40
15 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 46 15 38.46% 5 12.82% 9 23.08% 10 25.64% 39
16 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 34 12 40% 8 26.67% 5 16.67% 5 16.67% 30
17 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 41 9 27.27% 10 30.3% 10 30.3% 4 12.12% 33
18 โรงเรียนพิชญวิทย์ 38 8 28.57% 10 35.71% 7 25% 3 10.71% 28
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]