หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 60 160 97
2 005 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 45 110 72
3 006 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 44 67 58
4 007 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 80 155 116
5 008 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 75 157 114
6 010 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 46 99 69
7 013 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 100 222 152
8 012 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 49 112 63
9 016 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 59 120 94
10 019 โรงเรียนหนองหานวิทยา 107 332 182
11 011 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 57 147 94
12 017 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 41 81 59
13 004 โรงเรียนไชยวานวิทยา 54 109 75
14 001 โรงเรียนกฤชานันท์ 0 0 0
15 015 โรงเรียนพิชญวิทย์ 38 66 57
16 018 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 34 64 42
17 003 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 42 88 61
18 009 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 46 114 60
19 014 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 47 100 66
รวม 1024 2303 1531
3834

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]