สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายสาธร  หล้าเรืองแสง
 
1. นางสาวเอมอร  เนื่องพนอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายเสกสรรค์  แก้วรักษา
 
1. นางสาวเอมอร  เนื่องพนอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แดงกุลา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ล่อกิจกุล
 
1. นายดนัย  รัตนศรี
2. นายณภัทร  เหมาะสม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 5 1. นายกรีติ  ภูบรม
 
1. นางสาวทัศนีย์  หินประกอบ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายภูวนัย  นาดี
 
1. นางสาวทัศนีย์  หินประกอบ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวธนัชญา  ธิมะสาร
2. นางสาวพิมลพรรณ  ศรีสุทธอ
 
1. นางสาวจิรัตน์ดา  นางัว