สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตามสระน้อย
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  ฤทธิ์ดอน
 
1. นางน้ำเพชร  โพนนาค
2. นายสุวรักษ์  บุญประคม