หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 426 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 423 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ศาลาอเนกประสงค์ ห้อง ศาลาอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับ ม.ต้น ให้โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่น โต๊ะ วางแผงโครงงานและอุปกรณ์อื่นๆ
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ศาลาโดมอเนกประสงค์ ห้อง ศาลาโดมอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับ ม.ปลาย ให้โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่น โต๊ะ วางแผงโครงงานและอุปกรณ์อื่นๆ
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 418 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 418 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 411 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 411 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 431 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 431 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 428 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 438 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 428 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]