หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 132 115 88.46% 9 6.92% 6 4.62% 0 0% 130
2 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 128 108 89.26% 12 9.92% 0 0% 1 0.83% 121
3 โรงเรียนเลิงนกทา 103 70 80.46% 13 14.94% 3 3.45% 1 1.15% 87
4 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 92 67 74.44% 17 18.89% 2 2.22% 4 4.44% 90
5 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 105 61 63.54% 21 21.88% 9 9.38% 5 5.21% 96
6 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 99 55 65.48% 16 19.05% 8 9.52% 5 5.95% 84
7 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 88 55 68.75% 11 13.75% 8 10% 6 7.5% 80
8 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 79 47 61.84% 17 22.37% 7 9.21% 5 6.58% 76
9 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 82 44 56.41% 19 24.36% 7 8.97% 8 10.26% 78
10 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 92 39 50.65% 21 27.27% 13 16.88% 4 5.19% 77
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 81 38 55.07% 14 20.29% 10 14.49% 7 10.14% 69
12 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 73 38 59.38% 13 20.31% 7 10.94% 6 9.38% 64
13 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 61 36 66.67% 10 18.52% 7 12.96% 1 1.85% 54
14 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 66 33 57.89% 14 24.56% 7 12.28% 3 5.26% 57
15 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 60 30 55.56% 12 22.22% 8 14.81% 4 7.41% 54
16 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 64 28 46.67% 16 26.67% 8 13.33% 8 13.33% 60
17 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 51 26 53.06% 15 30.61% 4 8.16% 4 8.16% 49
18 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 52 26 59.09% 5 11.36% 11 25% 2 4.55% 44
19 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 46 22 48.89% 9 20% 8 17.78% 6 13.33% 45
20 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 37 22 70.97% 6 19.35% 1 3.23% 2 6.45% 31
21 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 48 20 44.44% 7 15.56% 11 24.44% 7 15.56% 45
22 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 50 19 39.58% 13 27.08% 10 20.83% 6 12.5% 48
23 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 52 17 36.96% 14 30.43% 9 19.57% 6 13.04% 46
24 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 53 15 33.33% 11 24.44% 12 26.67% 7 15.56% 45
25 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 33 14 42.42% 10 30.3% 6 18.18% 3 9.09% 33
26 โรงเรียนคำเตยวิทยา 35 14 41.18% 8 23.53% 8 23.53% 4 11.76% 34
27 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 38 13 36.11% 10 27.78% 4 11.11% 9 25% 36
28 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 35 13 43.33% 5 16.67% 4 13.33% 8 26.67% 30
29 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 39 11 28.95% 10 26.32% 11 28.95% 6 15.79% 38
30 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 34 7 25.93% 8 29.63% 9 33.33% 3 11.11% 27
31 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 21 6 33.33% 3 16.67% 5 27.78% 4 22.22% 18
32 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]