ติดต่อผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน ศูนย์จังหวัดยโสธร


  1. ศูนย์พัฒนาผู้เรียน(ค้อวัง) 0813932226, 0804742095, 0868724140
  2. ศูนย์การงาน(ย.ธ.ส.) 0868676925, 0906162819, 0895057783, 0918359339
  3. ศูนย์ดนตรี(รปค28) 0899869171, 0818798210, 0817608677, 0846885948
  4. ศูนย์นักบินน้อย(ตระกูล) 0879034180
  5. ศูนย์หุ่นยนต์(เมืองกลาง) 0847165214
  6. ศูนย์คอม(สมเด็จ) 0853098201
  7. ศูนย์วิทย์(คำเขื่อนแก้ว) 0831296171, 0959315838
  8. ศูนย์สังคม(มหา) 0812635685, 0892831896, 084-9594403
  9. ศูนย์ทัศนศิลป์(ป่าติ้ว) 0878598269
  10. ศูนย์อังกฤษ(ทรายมูล) 0899497911