เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ต.ค. 2557
10 ต.ค. 2557
11 ต.ค. 2557
12 ต.ค. 2557
8 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรมที่ต้องส่งเอกสารประกอบการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมก่อนวันแข่งไม่น้อยกว่า 2 สัดาห์ โดยให้ส่งเอกสาร ภายในวันที่  27  พฤศจิกายน  2557

1. กิจกรรมภาพยนต์สั้น  ระดับ ป.1-6 และระดับ ม.1-3

2. กิจกรรมละครประวัติศาสตร์  ระดับ ป.1-ม.1-3

โดยส่งเอกสารไปที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 (ส่งเอกสารประกอบการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

 
 

ขณะนี้ได้เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรแล้ว

 
 

ให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันฯ ระดับภาค ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครูผู้ควบคุม ให้ถูกต้อง  หากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันให้ดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนดไว้  ประเภทเดี่ยว  ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้  โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗

 
 

ประชาสัมพันธ์    ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนให้ถูกต้องเรียบร้อย  ก่อนที่ สพป.อำนาจเจริญ จะโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค  ในวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗

 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  สปพ.อำนาจเจริญ แข่งขันลำดับที่ ๕๐ ทุกกิจกรรม   จึงประกาศให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันทราบ และเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันฯในครั้งนี้ ( ผู้ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาทุกกิจกรรม จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลำดับที่ ๑ คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)

 
 

การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีไม่มีการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค  ดำเนินการโดย กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา http://inno.obec.go.th (ขยายเวลารับสมัครโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย.2557)

  

 
 

ประกาศ
 

ทำความเข้าใจ การแข่งขัน Corss word, A math,  คำคม, ซูโดกุ

การแข่งขัน Corss word  A math คำคม ซูโดกุ  ดำเนินการดังนี้

1. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันให้โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมแข่งขันสมัครมาในระบบโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  เหมือนกิจกรรมอื่น ๆ  แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่

2. รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต

3. จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ในวันที่ 4  มกราคม  2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

4. นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวัน เวลา ที่กำหนด ณ เมืองทองธานี(จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 273
จำนวนทีม 1,856
จำนวนนักเรียน 4,485
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,805
จำนวนกรรมการ 1,438
ครู+นักเรียน 7,290
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,728
ประกาศผลแล้ว 223/268 (83.21%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 13
สัปดาห์นี้ 77
สัปดาห์ที่แล้ว 102
เดือนนี้ 221
เดือนที่แล้ว 338
ปีนี้ 2,240
ทั้งหมด 156,836