เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ต.ค. 2557
6 ต.ค. 2557
10 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 

 
 

 
 

กำหนดปฏิทินในการตรวจสอบผลการแข่งขันและแก้ไขข้อมูล

  • วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2557 : โรงเรียนตรวจสอบผลการแข่งขัน
  • วันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2557  : Admin สพป. ย้ายข้อมูลให้ถูกกับกลุ่มโรงเรียน ในกรณีที่ชื่อโรงเรียนพ้องกันและข้อมูลสลับกัน อาทิ โรงเรียนบ้านห้วยลึก, โรงเรียนบ้านโคกสะอาด และโรงเรียนบ้านนาขาม เป็นต้น
  • วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2557 : โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อาทิ ชื่อครู - นักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่จะไปแข่งขันต่อในระดับภาค ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดสกลนคร
  • วันที่ 27 ตุลาคม 2557 : ส่งข้อมูลตัวแทน สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค 

การพิมพ์เกียรติบัตร

  • คณะกรรมการดำเนินงาน, คณะกรรมการตัดสิน, ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้จากระบบ เว็บไซต์ในการประกาศผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  กรณีชื่อไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
     
 
 

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-ป.6 จากเดิม "โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล" เป็น "โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์"  ส่วนวัน เวลา ยังคงเดิม

 
 

 คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการมาด้วย เพื่อประกอบการเบิกค่าตอบแทน

 
 

 ติดต่อศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระ [คลิ๊กที่นี่]

 
 

ลำดับที่ของการแข่งขันกิจกรรมทักษาทางวิชาการ [กลุ่มประถม]                 ลำดับที่ของการแข่งขันกิจกรรมทักษาทางวิชาการ [กลุ่มขยายโอกาส]             แผนผังสนามแข่งขัน  --> สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล                                                    --> สนามแข่งขันโรงเรียนศรีวิไลวิทยา                                                        --> สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอศรีวิไล                                                      --> สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองจันทน์                                                  --> สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์                                        --> สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม            แผนผังลานจอดรถ    

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ลำดับที่ของการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557

   [Click เพื่อ download]

วันศุกร์ ที่ 03 ตุลาคม 2557 เวลา 15:39 น.
แผนผังการเดินทางไปยังสนามแข่งขัน และสถานที่แข่งขันทักษาทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

แผนผังสนามแข่งขัน [download

แผนผังสนามจอดรถ [download]

วันพุธ ที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 22:34 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 289
จำนวนทีม 3,055
จำนวนนักเรียน 7,844
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,956
จำนวนกรรมการ 896
ครู+นักเรียน 12,800
ครู+นักเรียน+กรรมการ 13,696
ประกาศผลแล้ว 236/237 (99.58%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 8
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 135
สัปดาห์ที่แล้ว 274
เดือนนี้ 362
เดือนที่แล้ว 594
ปีนี้ 3,438
ทั้งหมด 299,208