สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  กลมเกลียว
 
1. นางสุดาวัลย์  กาญจนสุขเมฆิน