สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 4 1. นายกิตติศักดิ์  ทองเจียว
2. นายจักรกฤษณ์  แก้วสิงห์
 
1. นายอดิศักดิ์  พันธุ์บุตร
2. นางสาวเจตตมน  สมคิดสกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. นางสาวปรัชญาภรณ์  ดอนเสนา
 
1. นางสาวเจตตมน  สมคิดสกุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนพจิรา  บึงลี
 
1. นายอนิรุทธิ์  สุวรรณไตร