สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนยางคำ สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชุดา  นระทัต
 
1. นางกุนยากร  คำเดช
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิชุดา  นระทัต
 
1. นางกุนยากร  คำเดช
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงเนรันชรา  ชูวงษ์
 
1. นายกิจปกรณ์  คำเดช