สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอินทราทิพย์  อุทุมมา
 
1. นายวิชัย  เฉยฉิว
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคภู่
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  น้อยเนาลา
 
1. นายสิริณัฏฐ์  ประจิมทิศ
2. นายเลิศณรงค์  นามวงศ์ชัย