สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพันธมิตร  แพงสาน
2. เด็กชายภูริภัทร  วันคำ
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  สุดา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 9 1. นางสาวณัฐธิญา  รอดศรี
2. เด็กชายธนากร  มาลาศรี
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  รังโคตร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โสมศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 16 1. นายจตุพงษ์  สุรินพา
2. นายสาธิต  คามไชยศรี
 
1. นายธีระพงษ์  ธงยศ