สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 63.3 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนิศากร  เขจรรักษ์
2. เด็กหญิงภัทรดา  อุดมเดช
 
1. นายสุรชัย  โพธิ์คำ
2. นางนงลักษณ์  โพธิ์คำ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65.66 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนดล  จินดา
 
1. นางบรรลัง  ทีหอคำ