สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสาริน  สิงห์คำป้อง
 
1. นางสาวสุดใจ  พิมจักแสน