สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.72 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายประสิทธิ์  สร้อยชมภู
2. เด็กชายสุริยา  ทองชาย
 
1. นายมาโนช  ศรีไชย