สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐธิรา  สูงสุด
 
1. นางศุภศรี  ภูพันนา