สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 20 1. เด็กชายสันติพันธ์  บุญหาญ
 
1. นายวัชรพงษ์  สงวนจินต์
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74.7 เงิน 21 1. เด็กชายปวิชญา  วิสัยเพียร
 
1. นายประสาท  ศรีสอน