สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดาลบังบด สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  หมื่นระบน
2. เด็กหญิงภัทรพร  ภารตุ้มเหลา
3. เด็กหญิงอรสา  เพชรมาก
 
1. นายนพวนา  วิภักดิ์
2. นางสาวเจียรนัย  ภูชาดึก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.33 ทอง 10 1. เด็กชายกรันทรากร  ศรีวรษา
2. เด็กชายชยธร  น้อยจันทร์วงษ์
3. เด็กชายอิทธิพล  ศรีวรษา
 
1. นางสุฤทัย  ประทุมโม
2. นายนิรันดร์  ศรีวรษา