สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกบริการสันกำแพง สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.8 เงิน 20 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ขุนรักษ์
 
1. นางปราณีต  นันทนิ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแก้วมณี  บุญนาง
 
1. นางพีระยา  อ้วนอ่อนตา