หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารนวัตปัญญา ตึก17มหาวิทยาวัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์   089-280-5049
2 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี   081-789-6258
3 โรงเรียนอนุบาลธีรา นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์   082-472-7982
4 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์   089-280-5049
5 โรงเรียนเทศบาล 3 นายไพบูลย์ มูลดี   081-999-3526
6 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายอดุลย์ สุชิรัมย์   0896274027
7 โรงเรียนไตรคามสิทธศิลป์ นายศราวุธ โรจนาวรรณ   081-725-6368
8 โรงเรียนไตรภูมิ นางพรณิชา บาร์เบอร์   089-280-3528

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]