หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 60 43 72.88% 10 16.95% 4 6.78% 2 3.39% 59
2 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 58 40 72.73% 7 12.73% 5 9.09% 3 5.45% 55
3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 34 29 85.29% 5 14.71% 0 0% 0 0% 34
4 โรงเรียนอนุบาลชำนิ 44 26 63.41% 8 19.51% 4 9.76% 3 7.32% 41
5 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 37 21 56.76% 8 21.62% 2 5.41% 6 16.22% 37
6 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 35 21 70% 5 16.67% 2 6.67% 2 6.67% 30
7 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 42 18 45% 8 20% 6 15% 8 20% 40
8 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 38 18 58.06% 7 22.58% 4 12.9% 2 6.45% 31
9 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 25 15 60% 8 32% 2 8% 0 0% 25
10 โรงเรียนบำรุงวิทยา 22 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
11 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 20 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
12 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 26 13 68.42% 2 10.53% 3 15.79% 1 5.26% 19
13 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 24 13 65% 2 10% 2 10% 3 15% 20
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 30 12 42.86% 9 32.14% 2 7.14% 5 17.86% 28
15 โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 37 12 46.15% 7 26.92% 2 7.69% 5 19.23% 26
16 โรงเรียนบ้านช่อผกา 32 12 48% 6 24% 1 4% 6 24% 25
17 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 22 11 50% 6 27.27% 4 18.18% 1 4.55% 22
18 โรงเรียนบ้านหนองแวง 22 11 52.38% 4 19.05% 1 4.76% 5 23.81% 21
19 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 21 11 57.89% 3 15.79% 3 15.79% 2 10.53% 19
20 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 27 11 55% 2 10% 6 30% 1 5% 20
21 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 27 10 50% 3 15% 3 15% 4 20% 20
22 โรงเรียนบ้านประคอง 17 10 62.5% 1 6.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
23 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 18 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
24 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 20 9 47.37% 3 15.79% 4 21.05% 3 15.79% 19
25 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 16 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
26 โรงเรียนบ้านตูบช้าง 17 9 52.94% 2 11.76% 5 29.41% 1 5.88% 17
27 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 16 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 18 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
29 โรงเรียนบ้านหลักเขต 16 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
30 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 15 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
31 โรงเรียนบ้านถาวร 14 8 57.14% 1 7.14% 3 21.43% 2 14.29% 14
32 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 15 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
33 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
34 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนบ้านโนนแดง 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
37 โรงเรียนเทศบาล 1 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 18 7 43.75% 1 6.25% 4 25% 4 25% 16
39 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 12 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
40 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 17 6 37.5% 6 37.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
41 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 13 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
42 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 22 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 4 23.53% 17
43 โรงเรียนวัดละลวด 17 6 40% 5 33.33% 1 6.67% 3 20% 15
44 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 17 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
46 โรงเรียนวิมลวิทยา 14 6 46.15% 4 30.77% 0 0% 3 23.08% 13
47 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 21 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 4 25% 16
48 โรงเรียนบ้านตะโก 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
49 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 22 6 37.5% 2 12.5% 2 12.5% 6 37.5% 16
50 โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
51 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 17 6 42.86% 1 7.14% 5 35.71% 2 14.29% 14
53 โรงเรียนบ้านตลาดชัย 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 17 5 29.41% 7 41.18% 3 17.65% 2 11.76% 17
55 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 26 5 22.73% 5 22.73% 7 31.82% 5 22.73% 22
56 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 16 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
57 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 17 5 31.25% 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 16
58 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 17 5 33.33% 4 26.67% 5 33.33% 1 6.67% 15
59 โรงเรียนบ้านหนองยาง 13 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
60 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
61 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 10 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 13 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 10 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
64 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 13 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 4 33.33% 12
65 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 26 4 21.05% 9 47.37% 5 26.32% 1 5.26% 19
66 โรงเรียนบ้านลุงม่วง 13 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
67 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
68 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 10 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
70 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 13 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
71 โรงเรียนบ้านโคกระกา 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
73 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 10 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
76 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านสมสนุก 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
78 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนวัดโคกสะอาด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
83 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
84 โรงเรียนอนุบาลธีรา 8 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 24 3 17.65% 8 47.06% 2 11.76% 4 23.53% 17
87 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 12 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
88 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
89 โรงเรียนวัดหนองปล่อง 17 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
90 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนวัดหนองครก 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 12 3 25% 1 8.33% 3 25% 5 41.67% 12
96 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 14 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
97 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 16 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
98 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 10 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
99 โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
101 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
102 โรงเรียนบ้านฝังงา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนวัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านท้องเรือ 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
106 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 7 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 2 20% 5 50% 0 0% 3 30% 10
109 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 13 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 9
110 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 18 2 13.33% 4 26.67% 4 26.67% 5 33.33% 15
111 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
112 โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 12 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
113 โรงเรียนบ้านหนองไทร 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 8 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด 11 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 9
120 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 13 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 9 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
122 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 7 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
124 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 10 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
125 โรงเรียนบ้านหนองตราด 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
126 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 7 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
129 โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านร่มไทร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 8 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 7
133 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
134 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านโคกสูง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 17 1 6.25% 5 31.25% 4 25% 6 37.5% 16
139 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 10 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
140 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
141 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
142 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 12 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
143 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
144 โรงเรียนบ้านฝ้าย 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
145 โรงเรียนบ้านสารภี 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
146 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านม่วง 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
150 โรงเรียนบ้านดงเย็น 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
151 โรงเรียนเทศบาล2 6 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านหนองค่าย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านสระเกษ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านแสลงพัน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านโคกเก่า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
160 โรงเรียนเทศบาล3 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านพลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านหนองเพิก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านโคกวัด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนวัดหัวสะพาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 14 0 0% 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 12
171 โรงเรียนบ้านหนองบัว 9 0 0% 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 8
172 โรงเรียนพระครูวิทยา 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
173 โรงเรียนบ้านพะไล 9 0 0% 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 7
174 โรงเรียนบ้านหนองม้า 8 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
175 โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
176 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 5 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 10 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
178 โรงเรียนบ้านหนองพะอง 7 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
179 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 7 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
180 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
181 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
183 โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านสวายจีก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
185 โรงเรียนบ้านมะค่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านนากลาง 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
190 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
191 โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
192 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านมาบสมอ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
194 โรงเรียนบ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
195 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
196 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
197 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
198 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]