สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีย์อนุสรณ์ 43 10 4 2 57
2 อนุบาลลำปลายมาศ 37 6 5 3 48
3 อนุบาลบุรีรัมย์ 29 5 0 0 34
4 อนุบาลชำนิ 26 8 4 3 38
5 รวมมิตรวิทยา 21 8 2 6 31
6 ไตรคามสามัคคีวิทยา 21 5 2 2 28
7 บ้านบุมะขามป้อม 18 7 4 2 29
8 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 16 8 6 8 30
9 วัดหนองกระทุ่ม 15 8 2 0 25
10 บำรุงวิทยา 13 5 1 0 19
11 เสนสิริอนุสรณ์ 13 4 2 1 19
12 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 13 2 3 1 18
13 บ้านโคกสนวน 13 2 2 3 17
14 อนุบาลบ้านด่าน 12 9 2 5 23
15 บ้านช่อผกา 12 6 1 6 19
16 บ้านสำโรงโนนเค็ง 11 6 4 1 21
17 บ้านหนองแวง 11 4 1 5 16
18 วัดบ้านกะชาย 11 3 3 2 17
19 วัดบ้านกะหาด 11 2 6 1 19
20 วัดบ้านเมืองฝาง 10 3 3 4 16
21 บ้านประคอง 10 1 3 2 14
22 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 9 7 2 5 18
23 ฮั่วเคี้ยว 9 4 1 0 14
24 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 9 3 4 3 16
25 วัดโกรกประดู่ 9 3 2 2 14
26 ไตรมิตรวิทยาคาร 9 1 2 1 12
27 บ้านผไทรินทร์ 8 4 1 2 13
28 บ้านหลักเขต 8 3 1 3 12
29 วัดบ้านปราสาท 8 3 1 0 12
30 บ้านถาวร 8 1 3 2 12
31 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 7 5 2 1 14
32 บ้านหัวสะพาน 7 4 1 2 12
33 บ้านตะโคงสามัคคี 7 3 2 2 12
34 บ้านโนนแดง 7 3 1 1 11
35 บ้านกระโดนกะลันทา 7 2 1 0 10
36 เทศบาล 1 7 2 0 0 9
37 บ้านหนองมะเขือ 7 1 1 2 9
38 สะแกโพรงอนุสรณ์ 6 6 2 2 14
39 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 6 5 2 4 13
40 วัดละลวด 6 5 1 3 12
41 วัดบ้านหนองกะทิง 6 5 0 1 11
42 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 6 4 1 2 11
43 วิมลวิทยา 6 4 0 3 10
44 บ้านตลาดควาย 6 3 3 4 12
45 บ้านตะโก 6 3 1 2 10
46 บ้านตูบช้าง 6 2 5 1 13
47 บ้านห้วยศาลา 6 2 2 6 10
48 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 6 2 1 0 9
49 วัดหนองเก้าข่า 6 2 0 0 8
50 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 6 1 5 2 12
51 บ้านตลาดชัย 6 0 1 1 7
52 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 5 7 3 2 15
53 บ้านโคกกลาง 5 6 0 1 11
54 บ้านตะโกตาเนตร 5 5 7 5 17
55 บ้านหนองปรือน้อย 5 5 2 3 12
56 บ้านดอนหวาย 5 4 5 2 14
57 วัดบ้านถลุงเหล็ก 5 4 5 1 14
58 บ้านหนองยาง 5 3 1 2 9
59 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 5 3 1 0 9
60 ไตรภูมิวิทยา 5 3 0 1 8
61 บ้านโกรกขี้หนู 5 2 1 1 8
62 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 5 1 2 4 8
63 บ้านตาเหล็ง 4 9 5 1 18
64 บ้านลุงม่วง 4 4 3 1 11
65 วัดโพธิ์ทอง 4 4 0 1 8
66 บ้านหนองไผ่ 4 4 0 0 8
67 วัดขี้ตุ่น 4 3 3 2 10
68 บ้านโคกระกา 4 3 1 0 8
69 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 4 3 0 1 7
70 วัดบ้านหนองปลาไหล 4 3 0 0 7
71 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 4 3 0 0 7
72 บ้านเมืองแฝก 4 2 2 0 8
73 วัดหนองขุนปราบ 4 2 2 0 8
74 บ้านสมสนุก 4 2 1 2 7
75 วัดหนองสองห้อง 4 2 1 1 7
76 บ้านหนองผักโพด 4 2 0 0 6
77 บ้านกระเดื่อง 4 1 1 1 6
78 วัดโคกสะอาด 4 1 0 0 5
79 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 4 0 2 2 6
80 บ้านโนนศิลา 4 0 0 2 4
81 อนุบาลธีรา 4 0 0 0 4
82 บ้านหนองขวาง 4 0 0 0 4
83 บ้านหนองม่วง 3 8 2 4 13
84 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 3 4 2 0 9
85 วัดสว่างบูรพา 3 4 1 0 8
86 วัดบ้านเย้ยสะแก 3 3 1 2 7
87 วัดหนองปล่อง 3 2 3 3 8
88 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 3 2 1 1 6
89 เรืองทองสามัคคี 3 2 1 0 6
90 วัดหนองครก 3 2 0 1 5
91 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 3 2 0 0 5
92 วัดบ้านบุโพธิ์ 3 2 0 0 5
93 บ้านนาศรีนวล 3 1 4 4 8
94 วัดบ้านบัลลังก์ 3 1 3 5 7
95 วัดบ้านสวายสอ 3 1 1 4 5
96 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 3 1 1 3 5
97 บ้านโคกสะอาด 3 1 1 3 5
98 บ้านโคกสว่าง 3 1 1 0 5
99 บ้านบุ-หนองเทา 3 1 1 0 5
100 วัดบ้านเมืองดู่ 3 1 0 3 4
101 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 3 1 0 0 4
102 บ้านฝังงา 3 1 0 0 4
103 วัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 3 1 0 0 4
104 บ้านท้องเรือ 3 0 2 0 5
105 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3 0 0 0 3
106 บ้านหนองเมืองต่ำ 3 0 0 0 3
107 บ้านหนองปรือ 2 5 0 3 7
108 บ้านตูมหวาน 2 5 0 2 7
109 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 2 4 4 5 10
110 เบญจคามวิทยา 2 4 3 0 9
111 บ้านพระครูน้อย 2 4 1 0 7
112 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 2 2 1 1 5
113 บ้านหนองไทร 2 2 1 1 5
114 บ้านหนองทะลอก 2 2 1 0 5
115 บ้านโคกระกาน้อย 2 2 0 0 4
116 บ้านหนองไทร 2 2 0 0 4
117 วัดบ้านโคกชาด 2 1 4 2 7
118 บ้านเสม็ดโคกตาล 2 1 3 1 6
119 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 2 1 2 1 5
120 บ้านกลันทาวิทยา 2 1 2 0 5
121 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 2 1 2 0 5
122 สามัคคีมีชัยวิทยา 2 1 1 3 4
123 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 2 1 1 0 4
124 วัดโนนสำราญ 2 1 1 0 4
125 บ้านหนองแต้พัฒนา 2 1 0 2 3
126 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 2 1 0 0 3
127 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 2 1 0 0 3
128 บ้านร่มไทร 2 1 0 0 3
129 บ้านหนองตาดน้อย 2 0 4 1 6
130 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 2 0 1 2 3
131 บ้านดอนใหญ่ 2 0 1 1 3
132 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 2 0 1 0 3
133 บ้านโคกสูง 2 0 0 1 2
134 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 2 0 0 0 2
135 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 1 5 4 6 10
136 บ้านหนองไฮ 1 3 4 2 8
137 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 3 1 1 5
138 บ้านหนองเฒ่ากา 1 3 0 1 4
139 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 1 2 2 3 5
140 บ้านสารภี 1 2 2 0 5
141 บ้านบริหารชนบท 1 2 2 0 5
142 บ้านฝ้าย 1 2 2 0 5
143 บ้านโคกหัวช้าง 1 2 1 1 4
144 บ้านบุตาวงษ์ 1 2 1 0 4
145 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 1 2 1 0 4
146 บ้านม่วง 1 2 0 2 3
147 บ้านห้วยมะไฟ 1 2 0 0 3
148 บ้านหนองหัวช้าง 1 1 3 1 5
149 บ้านดงเย็น 1 1 1 2 3
150 บ้านหนองตราด 1 1 1 1 3
151 เทศบาล2 1 1 1 0 3
152 บ้านสำโรงโคกเพชร 1 1 0 0 2
153 บ้านหนองค่าย 1 1 0 0 2
154 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 1 0 2 0 3
155 บ้านสระเกษ 1 0 1 1 2
156 บ้านโคกเก่า 1 0 1 0 2
157 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 1 0 1 0 2
158 บ้านแสลงพัน 1 0 1 0 2
159 วัดบ้านเสม็ด 1 0 0 1 1
160 บ้านตราดหนองพลวง 1 0 0 0 1
161 บ้านม่วงวิทยาคาร 1 0 0 0 1
162 บ้านโคกวัด 1 0 0 0 1
163 เทศบาล3 1 0 0 0 1
164 บ้านปรุบุมะค่า 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองเพิก 1 0 0 0 1
166 บ้านพลวง 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองตราดน้อย 1 0 0 0 1
169 วัดหัวสะพาน 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองมะค่าแต้ 0 5 3 4 8
171 บ้านหนองบัว 0 5 1 2 6
172 พระครูวิทยา 0 5 0 0 5
173 บ้านพะไล 0 4 0 3 4
174 บ้านหนองม้า 0 3 2 2 5
175 วัดสถานีหนองตาด 0 3 1 0 4
176 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 3 0 0 3
177 บ้านทะเมนชัย 0 2 3 2 5
178 บ้านหนองพะอง 0 2 2 2 4
179 วัดบ้านสะแกซำ 0 2 1 1 3
180 บ้านม่วงโนนสูง 0 2 0 1 2
181 บ้านสระสี่เหลี่ยม 0 1 1 0 2
182 บ้านหนองผักแว่น 0 1 1 0 2
183 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 0 1 1 0 2
184 บ้านสวายจีก 0 1 0 1 1
185 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 1 0 0 1
186 บ้านมะค่า 0 1 0 0 1
187 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 1 0 0 1
188 โนนสวรรค์วิทยา 0 1 0 0 1
189 บ้านนากลาง 0 0 2 1 2
190 บ้านหนองระนาม 0 0 1 1 1
191 บ้านสำโรงสันติภาพ 0 0 1 0 1
192 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 1 0 1
193 บ้านมาบสมอ 0 0 0 2 0
194 บ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) 0 0 0 2 0
195 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 0 1 0
196 บ้านหนองปลิง 0 0 0 1 0
197 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0
198 บ้านหนองเพชร 0 0 0 0 0
รวม 874 464 269 257 1,864