สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีย์อนุสรณ์ 43 10 4 2 57
2 อนุบาลบุรีรัมย์ 29 5 0 0 34
3 อนุบาลลำปลายมาศ 27 6 5 3 38
4 อนุบาลชำนิ 25 8 4 3 37
5 ไตรคามสามัคคีวิทยา 21 5 2 2 28
6 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 18 8 6 8 32
7 รวมมิตรวิทยา 18 7 2 6 27
8 บ้านบุมะขามป้อม 17 6 4 2 27
9 วัดหนองกระทุ่ม 15 8 2 0 25
10 บำรุงวิทยา 13 5 1 0 19
11 เสนสิริอนุสรณ์ 13 4 2 1 19
12 บ้านโคกสนวน 13 2 2 3 17
13 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 12 7 2 5 21
14 บ้านหนองแวง 11 4 1 5 16
15 วัดบ้านกะชาย 11 3 3 2 17
16 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 10 1 3 1 14
17 บ้านช่อผกา 9 5 1 6 15
18 ฮั่วเคี้ยว 9 4 1 0 14
19 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 9 3 4 3 16
20 วัดบ้านกะหาด 9 2 6 1 17
21 บ้านตูบช้าง 9 2 5 1 16
22 ไตรมิตรวิทยาคาร 9 1 2 1 12
23 อนุบาลบ้านด่าน 8 9 2 5 19
24 บ้านผไทรินทร์ 8 4 1 2 13
25 วัดบ้านเมืองฝาง 8 3 3 4 14
26 วัดโกรกประดู่ 8 3 2 2 13
27 วัดบ้านปราสาท 8 3 1 0 12
28 บ้านถาวร 8 1 3 2 12
29 บ้านสำโรงโนนเค็ง 7 5 4 1 16
30 เทศบาล 1 7 2 0 0 9
31 บ้านนาศรีนวล 7 1 4 4 12
32 บ้านหนองมะเขือ 7 1 1 2 9
33 สะแกโพรงอนุสรณ์ 6 6 2 2 14
34 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 6 5 2 4 13
35 วัดละลวด 6 5 1 3 12
36 วิมลวิทยา 6 4 0 3 10
37 บ้านหลักเขต 6 3 1 3 10
38 บ้านโนนแดง 6 3 1 1 10
39 บ้านห้วยศาลา 6 2 2 6 10
40 บ้านกระโดนกะลันทา 6 2 1 0 9
41 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 6 2 1 0 9
42 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 6 1 5 2 12
43 บ้านประคอง 6 1 3 2 10
44 บ้านตลาดชัย 6 0 1 1 7
45 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 5 7 3 2 15
46 บ้านโคกกลาง 5 6 0 1 11
47 บ้านตะโกตาเนตร 5 5 7 5 17
48 บ้านหนองปรือน้อย 5 5 2 3 12
49 บ้านดอนหวาย 5 4 5 2 14
50 วัดบ้านถลุงเหล็ก 5 4 5 1 14
51 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 5 4 2 1 11
52 บ้านตลาดควาย 5 3 3 4 11
53 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 5 3 1 0 9
54 ไตรภูมิวิทยา 5 3 0 1 8
55 บ้านตะโก 5 2 1 2 8
56 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 5 2 1 2 8
57 บ้านโกรกขี้หนู 5 2 1 1 8
58 บ้านหนองหัวช้าง 5 1 3 1 9
59 บ้านลุงม่วง 4 4 3 1 11
60 บ้านหนองไผ่ 4 4 0 0 8
61 วัดขี้ตุ่น 4 3 3 2 10
62 บ้านโคกระกา 4 3 1 0 8
63 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 4 3 0 0 7
64 วัดหนองขุนปราบ 4 2 2 0 8
65 บ้านสมสนุก 4 2 1 2 7
66 บ้านหัวสะพาน 4 2 1 2 7
67 วัดหนองสองห้อง 4 2 1 1 7
68 บ้านหนองผักโพด 4 2 0 0 6
69 บ้านกระเดื่อง 4 1 1 1 6
70 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 4 1 0 1 5
71 วัดโคกสะอาด 4 1 0 0 5
72 บ้านโนนศิลา 4 0 0 2 4
73 อนุบาลธีรา 4 0 0 0 4
74 บ้านหนองขวาง 4 0 0 0 4
75 บ้านตาเหล็ง 3 9 5 1 17
76 บ้านหนองม่วง 3 8 2 4 13
77 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 3 4 2 0 9
78 วัดสว่างบูรพา 3 4 1 0 8
79 วัดโพธิ์ทอง 3 4 0 1 7
80 วัดบ้านหนองกะทิง 3 4 0 1 7
81 วัดหนองปล่อง 3 2 3 3 8
82 บ้านหนองยาง 3 2 1 2 6
83 บ้านเมืองแฝก 3 2 1 0 6
84 เรืองทองสามัคคี 3 2 1 0 6
85 วัดหนองครก 3 2 0 1 5
86 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 3 2 0 0 5
87 บ้านโคกสะอาด 3 1 1 3 5
88 บ้านโคกสว่าง 3 1 1 0 5
89 บ้านบุ-หนองเทา 3 1 1 0 5
90 วัดบ้านเมืองดู่ 3 1 0 3 4
91 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 3 1 0 0 4
92 บ้านฝังงา 3 1 0 0 4
93 วัดหนองเก้าข่า 3 1 0 0 4
94 วัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 3 1 0 0 4
95 บ้านท้องเรือ 3 0 2 0 5
96 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 3 0 1 3 4
97 บ้านตะโคงสามัคคี 3 0 0 2 3
98 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3 0 0 0 3
99 บ้านหนองเมืองต่ำ 3 0 0 0 3
100 บ้านหนองปรือ 2 5 0 3 7
101 บ้านตูมหวาน 2 5 0 2 7
102 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 2 4 4 5 10
103 เบญจคามวิทยา 2 4 3 0 9
104 บ้านพระครูน้อย 2 4 1 0 7
105 วัดบ้านเย้ยสะแก 2 3 1 2 6
106 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 2 2 1 1 5
107 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 2 2 1 1 5
108 บ้านหนองไทร 2 2 1 1 5
109 บ้านหนองทะลอก 2 2 1 0 5
110 บ้านห้วยมะไฟ 2 2 0 0 4
111 บ้านหนองไทร 2 2 0 0 4
112 วัดบ้านโคกชาด 2 1 4 2 7
113 บ้านเสม็ดโคกตาล 2 1 3 1 6
114 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 2 1 2 1 5
115 บ้านกลันทาวิทยา 2 1 2 0 5
116 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 2 1 2 0 5
117 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 2 1 1 3 4
118 สามัคคีมีชัยวิทยา 2 1 1 3 4
119 บ้านหนองตราด 2 1 1 1 4
120 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 2 1 1 0 4
121 วัดโนนสำราญ 2 1 1 0 4
122 บ้านหนองแต้พัฒนา 2 1 0 2 3
123 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 2 1 0 0 3
124 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 2 1 0 0 3
125 วัดบ้านหนองปลาไหล 2 1 0 0 3
126 บ้านร่มไทร 2 1 0 0 3
127 บ้านหนองตาดน้อย 2 0 4 1 6
128 วัดบ้านบัลลังก์ 2 0 3 5 5
129 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 2 0 2 2 4
130 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 2 0 1 2 3
131 บ้านดอนใหญ่ 2 0 1 1 3
132 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 2 0 1 0 3
133 บ้านโคกสูง 2 0 0 1 2
134 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 2 0 0 0 2
135 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 1 5 4 6 10
136 บ้านหนองไฮ 1 3 4 2 8
137 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 3 1 1 5
138 บ้านหนองเฒ่ากา 1 3 0 1 4
139 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 1 2 2 3 5
140 บ้านสารภี 1 2 2 0 5
141 บ้านบริหารชนบท 1 2 2 0 5
142 บ้านฝ้าย 1 2 2 0 5
143 บ้านบุตาวงษ์ 1 2 1 0 4
144 บ้านม่วง 1 2 0 2 3
145 วัดบ้านบุโพธิ์ 1 2 0 0 3
146 บ้านดงเย็น 1 1 1 2 3
147 เทศบาล2 1 1 1 0 3
148 บ้านโคกระกาน้อย 1 1 0 0 2
149 บ้านหนองค่าย 1 1 0 0 2
150 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 1 0 2 0 3
151 บ้านสระเกษ 1 0 1 1 2
152 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 1 0 1 0 2
153 บ้านแสลงพัน 1 0 1 0 2
154 วัดบ้านเสม็ด 1 0 0 1 1
155 บ้านตราดหนองพลวง 1 0 0 0 1
156 บ้านม่วงวิทยาคาร 1 0 0 0 1
157 บ้านโคกวัด 1 0 0 0 1
158 เทศบาล3 1 0 0 0 1
159 บ้านปรุบุมะค่า 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองเพิก 1 0 0 0 1
161 บ้านพลวง 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองตราดน้อย 1 0 0 0 1
164 วัดหัวสะพาน 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองมะค่าแต้ 0 5 3 4 8
166 บ้านหนองบัว 0 5 1 2 6
167 พระครูวิทยา 0 5 0 0 5
168 บ้านหนองม้า 0 3 2 2 5
169 บ้านพะไล 0 3 0 3 3
170 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 3 0 0 3
171 วัดสถานีหนองตาด 0 3 0 0 3
172 บ้านทะเมนชัย 0 2 3 2 5
173 บ้านหนองพะอง 0 2 2 2 4
174 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 2 1 0 3
175 วัดบ้านสวายสอ 0 1 1 4 2
176 วัดบ้านสะแกซำ 0 1 1 1 2
177 บ้านโคกหัวช้าง 0 1 1 1 2
178 บ้านสระสี่เหลี่ยม 0 1 1 0 2
179 บ้านหนองผักแว่น 0 1 1 0 2
180 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 0 1 1 0 2
181 บ้านม่วงโนนสูง 0 1 0 1 1
182 บ้านสวายจีก 0 1 0 1 1
183 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 1 0 0 1
184 บ้านมะค่า 0 1 0 0 1
185 บ้านสำโรงโคกเพชร 0 1 0 0 1
186 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 1 0 0 1
187 โนนสวรรค์วิทยา 0 1 0 0 1
188 บ้านนากลาง 0 0 2 1 2
189 บ้านหนองระนาม 0 0 1 1 1
190 บ้านสำโรงสันติภาพ 0 0 1 0 1
191 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 1 0 1
192 บ้านโคกเก่า 0 0 1 0 1
193 บ้านมาบสมอ 0 0 0 2 0
194 บ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) 0 0 0 2 0
195 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 0 1 0
196 บ้านหนองปลิง 0 0 0 1 0
197 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0
198 บ้านหนองเพชร 0 0 0 0 0
รวม 807 436 264 256 1,763