หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 37 29 78.38% 2 5.41% 5 13.51% 1 2.7% 37
2 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 37 23 63.89% 10 27.78% 3 8.33% 0 0% 36
3 โรงเรียนวัดบ้านสนวน 33 23 71.88% 7 21.88% 2 6.25% 0 0% 32
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 29 22 78.57% 4 14.29% 2 7.14% 0 0% 28
5 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 34 19 57.58% 9 27.27% 2 6.06% 3 9.09% 33
6 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 34 18 58.06% 7 22.58% 5 16.13% 1 3.23% 31
7 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 32 17 70.83% 2 8.33% 3 12.5% 2 8.33% 24
8 โรงเรียนวัดสำโรง 27 16 61.54% 8 30.77% 2 7.69% 0 0% 26
9 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 37 16 55.17% 3 10.34% 5 17.24% 5 17.24% 29
10 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 23 16 72.73% 2 9.09% 2 9.09% 2 9.09% 22
11 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 37 15 46.88% 7 21.88% 6 18.75% 4 12.5% 32
12 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 22 15 71.43% 4 19.05% 1 4.76% 1 4.76% 21
13 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 25 15 68.18% 2 9.09% 3 13.64% 2 9.09% 22
14 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 17 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
15 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
16 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 26 13 54.17% 5 20.83% 4 16.67% 2 8.33% 24
17 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 21 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
18 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 33 12 48% 9 36% 3 12% 1 4% 25
19 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 28 12 52.17% 6 26.09% 4 17.39% 1 4.35% 23
20 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 27 12 54.55% 3 13.64% 5 22.73% 2 9.09% 22
21 โรงเรียนบ้านบัวถนน 24 12 57.14% 3 14.29% 5 23.81% 1 4.76% 21
22 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 20 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
23 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 24 11 47.83% 4 17.39% 4 17.39% 4 17.39% 23
24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 16 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
25 โรงเรียนบ้านมะมัง 18 11 61.11% 2 11.11% 3 16.67% 2 11.11% 18
26 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 21 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 0 0% 16
27 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 25 10 41.67% 8 33.33% 4 16.67% 2 8.33% 24
28 โรงเรียนบ้านโคกสูง 19 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
29 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 17 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนบ้านป่าชัน 15 10 66.67% 1 6.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
31 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 17 10 62.5% 0 0% 5 31.25% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 11 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 24 9 40.91% 5 22.73% 7 31.82% 1 4.55% 22
34 โรงเรียนบ้านโคกยาง 17 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
35 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 15 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
36 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 20 9 47.37% 4 21.05% 3 15.79% 3 15.79% 19
37 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 21 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
38 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 19 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
39 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
40 โรงเรียนบ้านเขาคอก 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 13 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
42 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 20 8 42.11% 7 36.84% 2 10.53% 2 10.53% 19
43 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 17 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
44 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 13 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
45 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 18 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนบ้านบุญช่วย 12 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 12 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนบ้านลำดวน 14 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 3 23.08% 13
50 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
51 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
52 โรงเรียนบ้านบ่อดิน 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 32 7 28% 6 24% 7 28% 5 20% 25
55 โรงเรียนวัดพลับพลา 19 7 41.18% 6 35.29% 3 17.65% 1 5.88% 17
56 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 25 7 36.84% 5 26.32% 5 26.32% 2 10.53% 19
57 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 23 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
58 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
59 โรงเรียนบ้านหนองขอน 13 7 53.85% 2 15.38% 4 30.77% 0 0% 13
60 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 17 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 4 28.57% 14
61 โรงเรียนพุทธบารมี 13 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
62 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 17 7 43.75% 0 0% 6 37.5% 3 18.75% 16
64 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 20 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
65 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 14 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
66 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
67 โรงเรียนบ้านโคกตูม 13 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
68 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
70 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 13 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
71 โรงเรียนบ้านละลมพนู 21 5 31.25% 4 25% 4 25% 3 18.75% 16
72 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 14 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
73 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
74 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
75 โรงเรียนอนุบาลกระสัง 11 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
76 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 19 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
77 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 11 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
78 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
79 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
80 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
82 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
84 โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 9 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนบ้านดอนยาว 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านสูงเนิน 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
88 โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 9 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนวัดบ้านจอม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 14 4 28.57% 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 14
92 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 15 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 1 6.67% 15
93 โรงเรียนบ้านสารภี 12 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
94 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 13 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
95 โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
96 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 13 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
97 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านไม้แดง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
99 โรงเรียนบ้านตาแก 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
100 โรงเรียนเขว้าศึกษา 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านศรีถาวร 11 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 9 4 44.44% 0 0% 5 55.56% 0 0% 9
103 โรงเรียนบ้านประดู่ 8 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนบ้านศรีสุข 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านสวายสอ 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
107 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านโชคกราด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 10 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
110 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 10 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
111 โรงเรียนบ้านเสม็ด 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
112 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 9 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนวัดโคกเจริญ 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนวัดธรรมถาวร 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านตาราม 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านถนน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
123 โรงเรียนบ้านสายโท 1 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
124 โรงเรียนวัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านหนองร้าน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 11 2 20% 7 70% 0 0% 1 10% 10
128 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
129 โรงเรียนบ้านตะครอง 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
130 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
131 โรงเรียนบ้านบัว 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
132 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
133 โรงเรียนวัดปทุมคงคา 10 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
134 โรงเรียนบ้านระกา 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
135 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
136 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านหนองบอน 7 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
138 โรงเรียนบ้านหินลาด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านสังเคิล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านหนองนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านโคกระเหย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
146 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านหว้า 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
148 โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านตาเป้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านชุมแสง 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
154 โรงเรียนบ้านสายตรี 16 6 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
155 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 11 1 10% 2 20% 7 70% 0 0% 10
156 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 9 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
157 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
158 โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 7 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
159 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
160 โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
161 โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
162 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 7 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
163 โรงเรียนบ้านตาอี 7 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
164 โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
165 โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
166 โรงเรียนบ้านพาชี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนบ้านอโณทัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
171 โรงเรียนบ้านปราสาท 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
172 โรงเรียนบ้านละลูน 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
173 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
174 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านตะเคียน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
176 โรงเรียนบ้านโคกเบง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
177 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านจะนียงสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านตรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 7 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
184 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านแพงพวย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านโคกรัง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
187 โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านโคกชุม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านหนองเอียน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านตะโกรี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านโนนแดง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านหลัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านเขว้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านโคลด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านกระสัง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านเก็ม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านตะแบก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
207 โรงเรียนบ้านยาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
208 โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
209 โรงเรียนบ้านสายตรี 9 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
210 โรงเรียนบ้านโคกกี่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
211 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
212 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
213 โรงเรียนบ้านประดู่ (อ.กระสัง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
214 โรงเรียนบ้านไทรโยง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]