สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 28 2 5 1 35
2 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 21 10 3 0 34
3 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 19 9 2 3 30
4 วัดบ้านสนวน 19 6 2 0 27
5 อนุบาลบ้านกรวด 19 4 2 0 25
6 บ้านสี่เหลี่ยม 16 7 4 1 27
7 วัดบ้านกันทรารมย์ 16 3 5 5 24
8 นิคมพัฒนาสายโท 11 16 2 2 2 20
9 บ้านตัวอย่าง 16 2 1 2 19
10 วัดสำโรง 15 8 2 0 25
11 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 14 3 0 0 17
12 ประโคนชัยวิทยา 14 1 0 0 15
13 บ้านจรเข้มาก 13 6 5 3 24
14 วัดบ้านปะทัดบุ 13 5 4 2 22
15 บ้านโคกกลอย 13 3 1 2 17
16 อนุบาลห้วยราช 13 3 1 1 17
17 วัดบ้านตะโกตาพิ 12 6 4 1 22
18 บ้านหนองไม้งาม 1 12 2 3 2 17
19 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 11 6 1 1 18
20 นิคมสร้างตนเอง 9 11 3 1 1 15
21 บ้านแสลงโทน 10 9 1 1 20
22 บ้านหนองตะขบ 10 4 4 4 18
23 บ้านโคกสูง 10 3 3 1 16
24 บ้านหนองเก็ม 10 3 1 1 14
25 วัดอินทบูรพา 10 2 5 2 17
26 บ้านบัวถนน 10 2 5 1 17
27 บ้านป่าชัน 10 1 2 2 13
28 อนุบาลบ้านสะเดา 9 5 7 1 21
29 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 9 5 1 0 15
30 วัดบ้านหนองแขม 9 4 3 2 16
31 บ้านเขาคอก 9 3 0 0 12
32 บ้านทุ่งสว่าง 9 2 3 0 14
33 บ้านตะโกบำรุง 9 0 0 0 9
34 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 8 6 4 2 18
35 บ้านหนองไม้งาม 2 8 4 3 3 15
36 บ้านมะมัง 8 2 3 1 13
37 บ้านโคกขมิ้น 8 2 2 2 12
38 วัดบ้านโคกเหล็ก 8 2 2 0 12
39 บ้านโคกยาง 8 2 2 0 12
40 บ้านมะขามทานตะวัน 8 2 0 0 10
41 บ้านบุญช่วย 8 1 2 1 11
42 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 8 1 2 1 11
43 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 8 1 2 1 11
44 บ้านลำดวน 8 1 1 3 10
45 บ้านนาราใหญ่ 8 1 0 1 9
46 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 8 0 5 1 13
47 บ้านห้วยปอ 7 7 2 2 16
48 บ้านโคกเพชรไสยา 7 6 7 5 20
49 วัดพลับพลา 7 6 3 1 16
50 บ้านห้วยเสลา 7 5 5 2 17
51 ชุมชนบ้านสองชั้น 7 5 3 2 15
52 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 7 3 0 2 10
53 บ้านหนองขอน 7 2 4 0 13
54 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 7 2 1 4 10
55 นิคมสร้างตนเอง 6 7 0 6 3 13
56 นิคมสร้างตนเอง 7 7 0 2 0 9
57 บ้านหนองตระเสก 7 0 0 0 7
58 อนุบาลศรทิพย์ 6 7 2 1 15
59 นิคมสร้างตนเอง 2 6 3 1 2 10
60 บ้านราษฎร์นิยม 6 2 2 0 10
61 บ้านกุดโคลน 6 2 2 0 10
62 พุทธบารมี 6 2 1 1 9
63 บ้านโคกตูม 6 2 0 2 8
64 บ้านปะทัดบุวิทยา 6 2 0 0 8
65 บ้านโพธิ์ไทร 6 2 0 0 8
66 วัดบ้านเมืองต่ำ 6 1 0 1 7
67 นิคมสร้างตนเอง 3 5 4 3 1 12
68 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 5 4 1 0 10
69 บ้านละลมพนู 5 3 4 3 12
70 อนุบาลกระสัง 5 3 1 0 9
71 บ้านห้วยสำราญ 5 2 3 3 10
72 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 5 2 2 2 9
73 วัดบ้านแสลงคง 5 2 1 1 8
74 บ้านหนองน้ำขุ่น 5 2 1 1 8
75 บ้านหนองม่วงพัฒนา 5 2 1 0 8
76 นิคมสร้างตนเอง 8 5 2 0 0 7
77 บ้านไพศาลสามัคคี 5 1 2 0 8
78 นิคมสร้างตนเอง 4 5 1 1 0 7
79 บ้านละหานทรายใหม่ 5 0 2 1 7
80 บ้านดอนยาว 5 0 1 0 6
81 วัดบ้านหนองพลวง 5 0 0 0 5
82 บ้านสารภี 4 4 3 0 11
83 บ้านโคกกลาง 4 3 3 3 10
84 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 4 3 1 1 8
85 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 4 3 0 2 7
86 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 4 3 0 0 7
87 บ้านไม้แดง 4 2 2 0 8
88 บ้านตาแก 4 2 0 0 6
89 เขว้าศึกษา 4 1 2 0 7
90 บ้านศรีภูมิสามัคคี 4 1 2 0 7
91 บ้านศรีถาวร 4 1 1 1 6
92 บ้านหนองตะเคียน 4 1 0 0 5
93 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 4 1 0 0 5
94 บ้านปราสาทสามัคคี 4 0 5 0 9
95 บ้านประดู่ 4 0 2 1 6
96 บ้านศรีสุข 4 0 1 0 5
97 บ้านหนองม่วง 4 0 1 0 5
98 บ้านสวายสอ 4 0 0 1 4
99 วัดชุมพลมณีรัตน์ 4 0 0 0 4
100 บ้านโคกย่าง 3 6 3 1 12
101 วัดบ้านใหม่ 3 6 1 1 10
102 วัดหนองตะครอง 3 5 5 1 13
103 บ้านหนองตะโก 3 3 4 0 10
104 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 3 3 1 2 7
105 บ้านหนองรักษ์ 3 3 1 1 7
106 บ้านเสม็ด 3 2 2 0 7
107 บ้านยาง (อ.กระสัง) 3 2 0 1 5
108 วัดโคกเจริญ 3 2 0 1 5
109 บ้านหนองเหล็ก 3 2 0 0 5
110 วัดบ้านปราสาท 3 1 2 1 6
111 บ้านจรอกใหญ่ 3 1 2 0 6
112 บ้านเมืองไผ่ 3 0 1 1 4
113 บ้านสูงเนิน 3 0 1 0 4
114 บ้านหนองร้าน 3 0 0 0 3
115 วัดบ้านจอม 3 0 0 0 3
116 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 3 0 0 0 3
117 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 3 0 0 0 3
118 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 2 7 0 1 9
119 บ้านตะครองใต้ 2 4 1 2 7
120 บ้านตะครอง 2 3 2 0 7
121 บ้านบัว 2 3 1 0 6
122 นิคมสร้างตนเอง 1 2 3 1 0 6
123 บ้านโคกสำโรง 2 3 1 0 6
124 วัดปทุมคงคา 2 2 3 0 7
125 บ้านก้านเหลือง 2 2 1 0 5
126 บ้านน้ำอ้อม 2 2 1 0 5
127 บ้านหนองบอน 2 2 0 1 4
128 บ้านหินลาด 2 2 0 0 4
129 วัดธรรมถาวร 2 2 0 0 4
130 บ้านขามสามัคคี 2 1 1 0 4
131 บ้านเขาดินใต้ 2 1 0 0 3
132 บ้านโคกระเหย 2 1 0 0 3
133 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 2 1 0 0 3
134 บ้านสังเคิล 2 1 0 0 3
135 บ้านเขาดินเหนือ 2 1 0 0 3
136 บ้านหนองนา 2 1 0 0 3
137 นิคมสร้างตนเอง 5 2 0 1 1 3
138 บ้านโคกสะอาด 2 0 1 0 3
139 บ้านบ่อดิน 2 0 1 0 3
140 บ้านหว้า 2 0 0 0 2
141 บ้านตาเป้า 2 0 0 0 2
142 วัดบ้านตาเสา 2 0 0 0 2
143 บ้านตะลุมพุก 2 0 0 0 2
144 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 2 0 0 0 2
145 บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 2 0 0 0 2
146 บ้านชุมแสง 1 5 1 0 7
147 บ้านสายตรี 16 1 3 0 0 4
148 วัดตะลุงเก่า 1 2 7 0 10
149 บ้านหนองบอนวิทยา 1 2 4 1 7
150 บ้านหนองแวง 1 2 2 0 5
151 บ้านหนองไผ่ 1 2 1 1 4
152 บ้านแสลงพันกระเจา 1 2 1 0 4
153 วัดบ้านสวายจีกน้อย 1 2 0 1 3
154 บ้านโคกกะชาย 1 1 4 1 6
155 บ้านระกา 1 1 2 1 4
156 บ้านตาราม 1 1 2 0 4
157 บ้านหนองอาแมะ 1 1 1 1 3
158 บ้านพาชี 1 1 1 0 3
159 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 1 1 1 0 3
160 บ้านโนนสว่าง 1 1 0 1 2
161 บ้านอโณทัย 1 1 0 0 2
162 บ้านร่มเย็นวิทยา 1 0 3 1 4
163 บ้านปราสาท 1 0 2 1 3
164 บ้านละลูน 1 0 2 0 3
165 วัดบ้านชุมแสง 1 0 1 1 2
166 บ้านนิคมสายโท 8 1 0 1 0 2
167 บ้านตะเคียน 1 0 0 1 1
168 บ้านโคกเบง 1 0 0 1 1
169 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 0 1
170 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 1 0 0 0 1
171 บ้านจาน 1 0 0 0 1
172 บ้านโชคกราด 1 0 0 0 1
173 บ้านโคกโพธิ์ 1 0 0 0 1
174 บ้านจะนียงสามัคคี 1 0 0 0 1
175 บ้านตรุง 1 0 0 0 1
176 วัดบ้านไพบูลย์ 0 2 3 0 5
177 บ้านกะโดนหนองยาง 0 2 1 0 3
178 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 0 2 1 0 3
179 บ้านแพงพวย 0 2 1 0 3
180 บ้านโคกรัง 0 2 1 0 3
181 บ้านระโยงใหญ่ 0 2 0 0 2
182 บ้านโคกชุม 0 2 0 0 2
183 บ้านเพชรประชาสามัคคี 0 2 0 0 2
184 บ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" 0 2 0 0 2
185 บ้านตาอี 0 1 2 2 3
186 บ้านหนองเอียน 0 1 2 0 3
187 บ้านถนนโคกใหญ่ 0 1 1 1 2
188 บ้านระกาเสม็ด 0 1 1 1 2
189 บ้านบึงเจริญ 0 1 1 0 2
190 บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 0 1 0 0 1
191 บ้านโนนแดง 0 1 0 0 1
192 บ้านถนน 0 1 0 0 1
193 บ้านถนนน้อย 0 1 0 0 1
194 บ้านหลัก 0 1 0 0 1
195 บ้านเขว้า 0 1 0 0 1
196 บ้านโนนเสน่ห์ 0 1 0 0 1
197 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 0 0 2 0 2
198 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 0 0 1 0 1
199 บ้านกระสัง 0 0 1 0 1
200 บ้านตะโกรี 0 0 1 0 1
201 บ้านละหานทรายเก่า 0 0 1 0 1
202 บ้านสายโท 1 0 0 1 0 1
203 บ้านเก็ม 0 0 1 0 1
204 บ้านตะแบก 0 0 0 1 0
205 บ้านยาง 0 0 0 1 0
206 บ้านละหอกกระสัง 0 0 0 1 0
207 บ้านสายตรี 9 0 0 0 1 0
208 บ้านโคกมะขาม 0 0 0 1 0
209 บ้านกระสังสามัคคี 0 0 0 0 0
210 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 0 0 0 0 0
211 บ้านไทรโยง 0 0 0 0 0
รวม 957 407 294 143 1,801